Mateusz Bochenek

Poseł na Sejm

Jako dumny Sosnowiczanin od wielu lat zajmuję się działalnością na rzecz miasta i regionu. Moją działalność samorządową rozpocząłem w 2006 roku zostając Radnym Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca. Pełniłem także funkcję Asystenta Marszałka Województwa Śląskiego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz zaufaniu obecnego Prezydenta Miasta Sosnowca, Arkadiusza Chęcińskiego, w 2014 roku zostałem jego Asystentem. Praca ta umożliwiła mi aktywny udział w rozwoju miasta. Kilku lat byłem również opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca, wspólnie z którą upowszechniamy idee samorządności wśród młodych mieszkańców naszego miasta. Od lutego 2018 roku dodatkowo byłem Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta, odpowiedzialnym za nadzór nad wydziałami Kultury i Promocji Miasta oraz Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Obecnie jestem posłem na Sejm IX kadencji.

Jako Poseł należę do trzech komisji: Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży ; Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Dodatkowo jestem w następujących zespołach parlamentarnych: Parlamentarna Grupa Kobiet, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Parlamentarny Zespół ds. Elektromobilności, Parlamentarny Zespół ds. Przyszłości Edukacji, Parlamentarny Zespół ds. Rewitalizacji Miast, Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, Parlamentarny Zespół ds. Wzmocnienia Sołectwa i Osiedli, Parlamentarny Zespół Zwierząt, Parlamentarny Zespół Strażaków.

Aktualności
Porady Prawne

Uruchamiamy pomoc prawną. Zgłoś się

Mateusz Bochenek gościem Radia Piekary

Radio Piekary: Mateusz Bochenek Gościem Dnia [WIDEO]

Niech żyje nam górniczy stan ⛏️

WAŻNA informacja ‼

W Mediach
Mateusz Bochenek gościem Radia Piekary

Radio Piekary: Mateusz Bochenek Gościem Dnia [WIDEO]

Silesia24 – Mateusz Bochenek

Optyka polityka – TVP – Mateusz Bochenek

Mateusz Bochenek – Radio Piekary – Dziennik Zachodni

Wystąpienia sejmowe

Poseł Mateusz Bochenek – Wystąpienie z dnia 24 lipca 2020 roku

Ocena pracy rzecznika praw dziecka za rok 2019

Poseł Mateusz Bochenek – Wystąpienie z dnia 22 lipca 2020 roku

Poseł Mateusz Bochenek – Wystąpienie z dnia 22 lipca2020 roku

Menu